Gorgeous Granny Mirror Case
Gorgeous Granny Mirror Case
Gorgeous Granny Mirror Case
Gorgeous Granny Mirror Case

Gorgeous Granny Mirror Case

Regular price $12.95 Sale

PMC104
With Black Rim 
Size: Body dia 2.85” x 0.36” thick

Mirrors dia 2.70”, glass mirrors 2x plus 1x

Artist: Cidne Wallace